Ana içeriğe atla

BATI DÜNYASI ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ

 Hakkımızda

Üniversitemiz (ASBÜ) Türkiye’de sosyal ve beşeri bilimler alanında eğitim vermek ve araştırmalarda bulunmak üzere kurulan ilk ve tek devlet üniversitesi olarak disiplinlerarası enstitüleri ve araştırma merkezleriyle tüm dünyayı araştırma alanı olarak görmektedir. Bu perspektifle ASBÜ bünyesinde kurulan enstitülerden birisi olan Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Avrupa ve Amerika kıtaları hakkında vereceği yüksek lisans ve doktora eğitimlerinin yanı sıra geliştireceği proje ve faaliyetlerle sosyal ve beşeri bilimler sahasında disiplinler arası çalışmalar yaparak bölgesel uzmanlık kazandırmayı, bu bölgelerdeki gelişmeleri ve sorunları teşhis ve tahlil eden araştırmalarda bulunmayı hedeflemektedir.

 

Ülkemiz, Batı Dünyası ile geçmişi uzun yıllara dayanan ikili ve çok yönlü ilişkiler geliştirmesine karşın, hâlâ dünyanın bu iki önemli kıtasındaki ülke ve toplulukların sosyal, siyasi, kültürel, tarihi ve ekonomik ilişkilerini, özelde Türkiye’ye yönelik siyasi-sosyoekonomik ve güvenlik politikalarını detaylı bir şekilde ortaya koyacak araştırmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizin Avrupa ve Amerika kıtalarındaki ülkeler ile olan köklü geçmişinin üzerine inşa edilen günümüz ilişkilerini sistematik biçimde analiz edecek araştırmaların ve üretilen yeni bilgileri uygulamaya koyacak uzmanların yetiştirilmesi önem arz etmektedir. Bu anlamda Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, bu bölgeleri ve bölge ülkelerinin her birini farklı yönleriyle, kendi bünyesinden geliştireceği özgün bir yaklaşımla ve dünyaca kabul edilen bilimsel standartlara uygun olarak inceleyecek uzman kadrolar yetiştirmek için disiplinlerarası lisansüstü eğitim programları açacaktır. Enstitü’nün bu Türkçe ve İngilizce yüksek lisans programları, belirtilen alanlardaki yetişmiş insan açığını gidermeye katkı sağlayacaktır. 

 

Türkçe yüksek lisans programlarında derslerin ve tezlerin dili Türkçe olacaktır; ancak Türkçe programların müfredatında yabancı dil olarak Ingilizce’nin yanısıra, zorunlu bölge ya da çalışılan ülke dili (örneğin, Almanca, Fransızca, Italyanca, İspanyolca, Portekizce, Fince, Isveçce, Norveçce, Yunanca, Polonyaca gibi) yer almaktadır. İngilizce yüksek lisans programlarında ise derslerde ve tezlerde İngilizce dili kullanılacaktır. İngilizce programların öğrencilerine istedikleri takdirde ikinci bir bölge dili öğrenme imkanı tanınmaktadır.

 

Batı Dünyası Araştırmaları programlarının amacı, Balkanlar, Doğu Avrupa, Batı ve Orta Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika bölgelerinin tarihi, siyaseti, toplumları, ekonomisi, kültürü, uluslararası ilişkileri ve Türkiye’ye yönelik politikaları üzerine kapsamlı çalışmalar yapmak; uluslararası kalitede eğitim vermek suretiyle öğrencileri bu bölgelere yönelik akademik, kamu, sivil toplum ve özel sektör kariyerlerine hazırlamaktır.

 

Bu amaçla aşağıda belirtilen çalışma alanları Enstitümüzün Anabilim Dalı Araştırma Alanları olarak belirlenmiştir.

 1. Avrupa Çalışmaları Disiplinlerarası Anabilim Dalı
 2. Amerika Kıtası Çalışmaları Disiplinlerarası Anabilim Dalı

Yukarıda belirtilen her ana bilim dalı için Batı Dünyası Araştırmaları Enstitüsünün Yüksek Lisans ders programları bölge ve bölge bazında ülke çalışmalarını içererek aşağıda belirtilen şekilde planlamayı hedeflemektedir. 

Avrupa Çalışmaları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İngilizce Programları

 

 1. Doğu Avrupa ve Rusya Çalışmaları (Ingilizce Program)
 1. Uluslararası İlişkiler Teorileri
 2. Siyasi Teori
 3. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 4. Küresel Politikada Doğu Avrupa ve Rusya
 5. Türkiye-Doğu Avrupa ilişkileri ve Doğu Avrupa’ nın Türkiye Politikası
 6. Türkiye-Rusya İlişkileri ve Rusya’nın Türkiye Politikası
 7. Rusya’da Siyaset,
 8. Rusya’da Ekonomi,
 9. Rusya’da Kültür, Tarih ve Toplum
 10. Doğu Avrupa’da Siyaset
 11. Doğu Avrupa’da Ekonomi
 12. Doğu Avrupa’da Kültür, Tarih ve Toplum

 

Bu programı seçen öğrenciler Rusçayı alan çalışması dili olarak öğrenmeleri zorunlu olacak. İsteyen öğrencilerimiz Osmanlı Türkçe' sinide seçmeli ders olarak alabilecekler. Osmanlı Türkçesi yanında, bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtitkleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerekir. öğrenciler aşağıdaki ülkelerden en az dört tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler.

Doğu Avrupa Ülkeleri: 1) Rusya Federasyonu, 2) Bulgaristan, 3) Romanya, 4) Moldova, 5) Beyaz Rusya, 6) Ukrayna, 7) Polonya, 8) Macaristan.

 1. Batı Avrupa Çalışmaları (Ingilizce Program)
 1. Uluslararası İlişkiler Teorileri
 2. Siyasi Teori
 3. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 4. Küresel Politikada Batı Avrupa
 5. Batı Avrupa - Türkiye İlişkileri ve  Batı Avrupa’ nın Türkiye Politikası
 6. Batı Avrupa’da Siyaset,
 7. Batı Avrupa’da Ekonomi,
 8. Batı Avrupa’da Kültür, Tarih ve Toplum

 

Öğrenciler aşağıdaki ülkelerden en az dört tane zorunlu seçmeli ders olarak seçecekler. Bölge ana dilleri olarak İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden biri zorunlu; diğer bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtikleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerekir.

Kuzey Avrupa (Iskandinav ve Baltık) Ülkeleri: 1) Finlandiya, 2) İsveç, 3) Norveç, 4) Danimarka, 5) Litvanya, 6) Estonya,  7) Letonya. Orta Avrupa Ülkeleri: 1) Slovakya,  2) Çek Cumhurriyeti, 3) Avusturya, 4) Almanya, 5) İsviçre, 6) Lüksemburg, 7) Leightenstein Prensliği. Batı Avrupa ülkeleri: 1) Hollanda, 2) Belçika, 3) Fransa, 4) Ingiltere, 5) Irlanda, 6) Izlanda. Güney Avrupa Ülkeleri: 1) Italya, 2) Ispanya, 3) Portekiz, 4) Malta, 5) Vatikan, 6) Güney Kıbrıs Rum Kesimi, 7) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhurriyeti.

Kuzey Amerika Ülkeleri: 1) Grönland Özerk Bölgesi, 2) Kanada, 3) Amerika Birleşik Devletleri, 4) Küba, 5) Meksika, 6) Belize,  7) Guatemala, 8) Honduras, 9) El Salvador, 10) Nikaragua, 11) Kosta Rika, 12) Panama,  13) Dominik Cumhurriyeti,  14) Porto Riko,  15) Haiti, 16) Jamaika. 17) Barbados, 18) Bahama, 19) Turks ve Caicos Adalari.

 

Amerika Kıtası Çalışmaları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans İngilizce Programı

 

Latin Amerika Çalışmaları (Ingilizce Program)

 1. Uluslararası İlişkiler Teorileri
 2. Siyasi Teori
 3. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 4. Küresel Politikada Latin Amerika
 5. Latin Amerika-Türkiye İlişkileri ve Latin Amerika’ nın Türkiye Politikası
 6. Latin Amerika’da Siyaset
 7. Latin Amerika’da Ekonomi
 8. Latin Amerika’da Kültür, Tarih ve Toplum

 

Öğrenciler aşağıdaki ülkelerden en az dört tane zorunlu seçmeli ders olarak seçmeleri gerekir. Bölge çalışmalarını seçen öğrenciler seçtikleri bölgede konuşulan resmi dili ya da seçtikleri ülkenin resmi dilini alan çalışması dili olarak öğrenmeleri gerekir.

Latin Amerika ülkeleri: 1) Arjantin, 2) Barbados, 3) Bahama, 4) Belize, 5) Bolivya, 6) Brezilya, 7) Dominik Cumhuriyeti, 8) El Salvador, 9) Ekvador, 10) Falkland Adaları, 11) Guayana, 12) Guatemala, 13) Haiti, 14) Honduras, 15) Jamaika, 16) Kolombiya, 17) Kosta Rica,  18) Küba, 19) Meksika, 20) Nikaragua, 21) Panama, 22) Paraguay, 23) Peru, 24) Porto Riko, 25) Surinam, 26) Turks ve Caicos Adaları, 27) Uruguay, 28) Venezuela, 29) Şili.

 

Avrupa Çalışmaları (Disiplinlerarası) Anabilim Dalı  Tezli Yüksek Lisans Türkçe Programı

 

 1. Doğu Avrupa ve Rusya Çalışmaları (Türkçe Program)
 1. Uluslararası İlişkiler Teorileri
 2. Siyasi Teori
 3. Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntem ve Teknikleri
 4. Küresel Politikada Doğu Avrupa ve Rusya
 5. Türkiye- Doğu Avrupa ilişkileri ve Doğu Avrupa’nın Türkiye Politikası
 6. Türkiye- Rusya İlişkileri ve Rusya’nın Türkiye Politikası
 7. Rusya’da Siyaset
 8. Rusya’da Ekonomi
 9. Rusya’da Kültür, Tarih ve Toplum
 10. Doğu Avrupa’da Siyaset,
 11. Doğu Avrupa’da Ekonomi
 12. Doğu Avrupa’da Kültür, Tarih ve Toplum

 

Vizyon

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Batı Dünyası Araştırmalar Enstitüsü (ASBÜ BaDAEs) vizyonu önümüzdeki birkaç yıl içinde ulusal ve uluslararası alanda araştırma enstitüsü olarak yukarıda belirtilen alanlarda çalışan nitelikli akademisyenleri bir araya getirerek sosyal bilimler alanında önemli araştırmalar yapmakla dünya kamuoyunun dikkatini celbeden bir enstitü planlamaktır.

Misyon

Batı Dünyası Araştırmalar Enstitüsünün (BaDAEs) ana hedefi; Balkan, Kuzey, Güney ve Batı Avrupa, ülkelerinin toplum, ekonomi, kültür, tarih, din, dil, iç ve diş politikalarını ve bu bölgelerdeki ülkelerin uluslararası ilişkiler ve siyasi meseleleri ile, Kuzey ve Güney Amerika Kıtasındaki ülkelerin sosyo-ekonomik ve siyasi yapılarını derinlemesine çalışarak bu bölge ve ülkeleri akademik dünyaya, kamuoyuna, Türkiye’de hükümet ve özel sektörün ilgisine sunmaktır.

BaDAEs, hükümetler, hükümet harici kurumlar, ulusal-uluslararası kuruluşlar ve özel işletmelerin temsilcileri ile akademik çalışma ve bilimsel araştırma konularında etkin diyalog ve işbirliği kurarak çalışmayı amaçlamaktadır. Enstitümüz çalıştığı konularda ulusal bilinci ve çalışılan ülkeler hakkındaki farkındalığı arttırmak ve geliştirmek için seminerler ve konferanslar tertip edecektir. Bu Enstitü; Balkanlar, Doğu, Kuzey, Güney, Batı ve Orta Avrupa ile Amerika Kıtasındaki ülkelerin gelenek, kültür, din, dil, tarih, ekonomi, toplum, siyaset ve uluslararası ilişkilerini sosyal ve beşeri bilimler sahasında disiplinlerarası ve derinlemesine çalışılarak çeşitli bilimsel alanlarda alanında uzmanlaşmış eleman yetiştirmeyi planlamaktadır. BaDAEs bu amaçla, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda Yüksek Lisans ve Doktora programlarının yanı sıra alan çalışmaları için bu bölgelerde konuşulan dilleri öğretmeleri için programlar geliştirecektir.

 

YAYIN PROJELERİ:

BaDAEs araştırmacıları hem ulusal hem de uluslararası hakemli dergilerde düzenli olarak yayın hedeflemektedir. Yapılacak araştırmaların daha geniş okuyucu kitlelerine ulaşması için Enstitümüz kendi kitap ve doktora tezleri ile araştırma makaleleri yayınlayacak, konferans ve seminerler de düzenleyecektir. Buna ilave olarak BaDAEs haberleri, yıllık raporlar ve politika özetleri şeklinde umuma yönelik yayınlar yapacaktır. İşbirliği yaptığımız kuruluşlar ile beraber daha kapsamlı çalışmalar yapmak için, saygın, ulusal ve uluslararası enstitüler ve akademisyenler ile çalışma ortamları kurmayı amaçlamaktadır.